Hopp til innhold

Fagstoff

De som verner oss

Tidligere kunne både sivile og myndighetspersoner bevege seg fritt uten å føle seg truet. Til tross for at vi har flere aktører som verner oss, er situasjonen i dag noe annerledes.
Politiets sikkerhetstjeneste. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvem verner oss?

Flere offentlige aktører har en rolle i arbeidet med å avdekke og hindre fiendtlige handlinger mot norske borgere, bedrifter og institusjoner:

  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for sivile trusselvurderinger, spesielt når det gjelder terror og industrispionasje.
  • Etterretningstjenesten driver etterretning av militære trusler mot statssikkerheten. Militær etterretning dreier seg tradisjonelt om mulige trusler fra andre stater.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet koordinerer og sikrer at sikkerhetsarbeidet i ulike etater og bedrifter fungerer effektivt og samordnet.
  • Politiet har en rekke ulike roller i oppfølging av trusler. Blant annet prioriterer de tiltak og ressurser etter anbefalinger fra PST.
  • Tollvesenet har ansvar for grensekontroll. De undersøker vanligvis med stikkprøver identiteten til dem som vil inn i landet, om varer er lovlige for innførsel, og om varene er fortollet.
Bevæpnet politi. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Myndighetspersoner

Du har kanskje sett bildet av Kong Olav som løser billett på trikken under oljekrisen på 1970-tallet. Mange i utlandet reagerte på at kongen kunne reise fritt rundt uten livvakter. Svaret var at kongen hadde 4 millioner livvakter, det vil si alle nordmenn. Mange år senere ble Sveriges statsminister Olof Palme skutt på åpen gate da han – uten livvakter – var på vei hjem fra kino med sin kone.

I dag regnes det ikke lenger som forsvarlig å la representanter for kongehuset eller regjeringen bevege seg i offentligheten uten sikkerhetstiltak.

Kronprins Haakon Magnus besøker jevnlig norske skoler. Før et slikt besøk går representanter for sikkerhetsstaben hans gjennom den aktuelle skolen, vurderer hvor det er tryggest å gå, og sjekker data fra for eksempel PST om eventuell mistenkelig aktivitet og kjent ekstremisme i det aktuelle området. Væpnede vakter er vanligvis til stede under besøket.

Alle har ansvar

Selv om myndighetene tar mye ansvar, er det den enkelte borger som avgjør hvor sterkt vi kan stå imot ulike trusler. Når du lærer mer om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), vil du se at det er lagt størst vekt på små tiltak der den enkelte får ansvar for å bidra til en tryggere hverdag for alle.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Trusselbilde