Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan trues vi?

I dagens samfunn er det mange nye farer som truer oss. Her skal du lære om begrepet «trusselbilde» og hva det er som truer oss.
Politi ute å patruljerer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan trues vi?

Tidligere var trusselvurderingen på nasjonalt nivå preget av militære vurderinger. Den kalde krigen mellom NATO-landene og Warszawapakt-landene krevde militær grensekontroll og beredskap mot invasjon.

I dag vurderes faren for militære angrep som langt mindre, og internasjonal terror som en mye større trussel.

Organisert kriminalitet

Organisert internasjonal kriminalitet utgjør også en trussel. Et eksempel er rans- og tyveribander som har spesialisert seg på enkelte bransjer og typer butikker. Når en lærling i salgsfaget skal vurdere sikkerhetstiltak mot ran og tyveri, vil myndighetenes vurdering av trusselbildet når det gjelder slik kriminalitet, være en del av grunnlaget.

Et annet eksempel er at lærlingene i IKT-servicefaget ofte har en helt sentral rolle i å lære de ansatte gode rutiner for dokumentsikring og bruk av passord. Dårlige rutiner kan åpne for industrispionasje fra fremmede makter eller konkurrenter i andre land. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble det advart spesielt mot industrispionasje i olje- og energisektoren.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 14.11.2017

Læringsressurser

Trusselbilde