Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tverrfaglig oppgave om Sikkerhetsvakt AS

I casen om Sikkerhetsvakt AS skal du løse oppgaver for et oppdiktet nyetablert vekterfirma.
Uniformert vekter med lommelykt står på gata i en mørk by. Foto.

Dette er en tverrfaglig oppgave som berører temaer i alle programfagene på service, sikkerhet og administrasjon vg2. Den egner seg som en individuell heldagsprøve eller som en gruppeoppgave.

Om Sikkerhetsvakt AS

Bjarne og Torhild gikk service, sikkerhet og administrasjon vg2 og hadde deretter læreplass innenfor sikkerhet i Forsvaret. Etter fullført læretid møttes de på vekterkurset til Securitas, hvor de også jobbet en kort periode. Nå vil de prøve seg på egen hånd i sitt eget firma, Sikkerhetsvakt AS.

Sikkerhetsvakt AS trenger tillatelse fra politiet til å drive sikkerhetsfirma. Lov om vaktvirksomhet krever at både Bjarne og Torhild er over 18 år og har tilfredsstillende vandel. Bedriften vil tilby mobilt og stasjonært vakthold allerede det første året, og lån til bil blir en stor kostnad.

Det er et krav at de som utfører vakttjenester, må bruke uniform og bære synlig ID-kort. Bedriften skal også innrede et enkelt kontor som de har leid i sentrum av byen. Av andre kostnader må de regne med lønn, husleie, forsikring, kommunikasjonsutstyr, markedsføring og diverse småutgifter.

Oppgave 1 Lønnsbudsjett og lønnsslipp

De to eierne, Bjarne og Torhild, jobber begge i firmaet. De håper å få en omsetning som gjør at de kan ha en årslønn på 450 000 kr hver.

 1. Lag et budsjett for lønn og personalkostnadene i bedriften for år 20xx.

  • brutto årslønn per ansatt: 450 000 kr

  • arbeidsgiveravgift: 14,1 %

  • innbetaling til pensjon: 2 % av brutto lønn

  • yrkesskadeforsikring: 650 kr per måned

  • uniform og sambandsutstyr: 75 000 kr

  • feiring av bursdager og julebord: 5000 kr

 2. Beregn netto utbetalt lønn for Bjarne i januar 20xx.

  • brutto årslønn: 450 000 kr

  • skattetabell: 7100

  • fagforeningskontingent: 350 kr per måned

  • feriepenger: 12,5 %

Oppgave 2 Servicerollen og omdømme

Bjarne og Torhild ønsker å markedsføre seg som "best på service". Du skal hjelpe Sikkerhetsvakt AS med følgende oppgaver:

 1. Lag et forslag til regler for hvordan Sikkerhetsvakt AS skal utøve service når de er på jobb. Reglene skal være utformet som tre til fem setninger på et ark som skal henges på kontorveggen, med overskriften "Sikkerhetsvakt AS er best på service fordi vi alltid: ".

 2. God service er viktig for bedriftens omdømme. Finn ved søk eller tenk deg eksempler på hvordan dårlig håndtering av ulike situasjoner kan skade omdømmet til et vekterselskap. Forklar også hvordan Sikkerhetsvakt AS bør jobbe for å få et godt omdømme.

Oppgave 3 Sikkerhet på jobb

Sikkerhetsvakt AS har fått et oppdrag på et kjøpesenter. På kjøpesenteret kan det være ruspåvirkede kunder. Gjør greie for symptomer på at noen er ruspåvirket, og for hvordan en vekter bør håndtere ruspåvirkete personer.

Aktuelle kompetansemål

Sikkerhet: "gjere greie for symptom på å vere ruspåverka og drøfte korleis ruspåverknad kan gå ut over sikkerheita i ulike situasjonar"

Administrasjon og bærekraftig drift: "gjere greie for ulike typar lønn og berekne lønnskostnader"

Kommunikasjon og yrkesutøving: "gjere greie for servicerolla og utforske korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til verksemder"

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2021). Læreplan i vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/ssh02-01

Relatert innhold

Bedriftene betaler lønn, men det er også andre kostnader knyttet til det å ha ansatte.

Inntak av rusmidler gir ulike symptomer. Så visse symptomer kan tyde på rusbruk. Her skal vi se på hvilke symptomer de vanligste rusmidlene kan gi.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 14.06.2022

Læringsressurser

Om faget sikkerhet - for læreren