Hopp til innhold

Øvelse

Praktiske JavaScript-oppgaver

Her skal du få prøve deg på noen praktiske oppgaver med if-setninger og løkker.

LK20
Liten, rød buss med passasjerer kjører på veien. På siden av bussen står det "Hei, jeg er Mads. Jeg kjører helt selv!". Foto.

Ruters selvkjørende buss som går mellom Vippetangen og Rådhusplassen i Oslo

1. If-setninger

Se på kodeeksempelet i Codepen-vinduet under. Koden tar brukerens alder og skriver ut om hen må betale barnebillett eller voksenbillett på bussen. Prøv å endre verdien på alder til 15 for å se at utskriften endrer seg.

NB: Om du ønsker å lagre endringene du gjør i koden, og dele den med andre, må du klikke på "Fork on Codepen" øverst i det høyre hjørnet.

Du kan også kopiere koden og lime den inn i et HTML- eller JS-dokument. Husk at JavaScript bare kan kjøres i nettleseren, så du må enten legge koden inne i en <script>-tag eller lenke ei .js-fil til HTML-fila med en <script src="...js">-tag.

  1. Legg inn et alternativ for honnørbillett i koden: Hvis alder er over 66, kan brukeren kjøpe honnørbillett. Prisen for honnørbillett er 25 kroner.

  2. Busselskapet tilbyr et bonuskort for de mest trofaste kundene sine. Bonuskortet gir 20 prosent rabatt. Legg inn kode som sjekker om brukeren har bonuskort, og som reduserer billettprisen med 20 prosent (altså ganger prisen med 0,8).

    Tips: Lag en ny variabel for bonuskort som kan være true eller false.

2. For-løkker

For-løkka over skriver ut alle tallene fra 1 til 10.

  1. Endre den slik at den heller skriver ut alle partall fra 2 til 20.

  2. Endre den slik at den skriver ut alle oddetall fra 1 til 19.

  3. Endre den slik at den skriver ut alle tierne (10, 20, 30 og så videre) fra 0 til 500.

3. For-løkke med if-setning

Lag et program som skriver ut alle tallene mellom 1 og 100 som er delelig på et visst tall. Tallet angis i starten av koden som en variabel og skal kunne endres.

I Codepen-vinduet over ser du en skisse av koden du trenger. Fjern kommentarmarkørene (/* */) for å fylle inn resten av koden.

Tips: For å sjekke om et tall er delelig på et annet bruker du denne betingelsen:

teller % nevner === 0

Hvis betingelsen er sann (true), er telleren delelig på nevneren.

Sist oppdatert 03.06.2022
Skrevet av Karl Arne Dalsaune

Læringsressurser

Programmering