Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om databaser og datamodellering

Når du har gått gjennom emnet databaser, skal du kunne svare på disse spørsmålene.

LK20
Tre ringpermer oppå hverandre. På ryggen av den ene ringpermen står ordet Data.Foto.

En database er en avspeiling av virkeligheten.

 1. Hva betyr data og metadata?
 2. Hva er definisjonen på en database?
 3. Hvorfor er det viktig å angi datatyper i en database?
 4. Hvilken datatype ville du brukt på disse feltene:

  1. kundenummer
  2. E-post
  3. fødselsår
  4. telefonnummer
 5. Hva er et databasehåndteringssystem?
 6. Forklar begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og surrogatnøkkel
 7. Hva er kardinalitet?
 8. Hva skjer med datamodellen når du oppretter en mange-til-mange-relasjon?

Ekstraoppgaver

 1. Kan du nevne fem databaser der det er lagret informasjon om deg?
 2. Hva betyr dataintegritet?
 3. Hva er NoSQL-databaser?
 4. Hva står ER for i ER-diagram?
Sist oppdatert 23.10.2020
Skrevet av Karl Arne Dalsaune

Læringsressurser

Database

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?