Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er en database?

Vi samler informasjon i databaser for å gjøre informasjonen lett å bearbeide og søke i. De fleste datasystemer har én eller flere databaser som arbeider i bakgrunnen med å holde orden på informasjonen.
En rekke arkivhyller fylt med esker i forskjellig farge med merkelapper. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Database er en type programvare som er spesialisert til å hjelpe oss å lagre og strukturere data slik at vi senere lett kan gjøre søk og spørringer for å hente ut informasjonen igjen. Databasen lagrer informasjonen i tabeller, og vi bruker relasjoner mellom tabellene for at de skal gi mening sammen. Definisjonen av en database er en samling av relaterte data. Eksempler på kjente databaser er folkeregisteret, bilregisteret og strafferegisteret. Bedrifter som selger varer eller tjenester vil ha informasjon om sine produkter, kunder og bestillinger lagret i en database. På en nettside vil også mye av innholdet være lagret i en database, for eksempel innlegg, kommentarer og informasjon om brukere. Dynamiske websider som Facebook, Twitter eller Netflix er helt avhengige av databaser for å organisere store mengder data og for å kunne hente ut data som er tilpasset hver bruker.

Hva lagres i en database?

Informasjon som skal lagres i en database, må brytes ned til enkle informasjonsbiter som lagres i tabeller. Det må også gjøres et valg om hvilken informasjon som er relevant til formålet. Hvis du skal lagre informasjon om brukere av en nettjeneste, vil relevant informasjon være for eksempel brukernavn, fornavn, etternavn, kjønn, bosted (land), e-post. Om nettjenesten selger fysiske varer, vil også adresse, postnummer og poststed være relevant.

Vi setter informasjonen inn i en tabell slik:

brukernavn

fornavn

etternavn

kjønn

bosted

e-post

krila

Kristin

Larsen

Kvinne

Norge

kristin@larsen.no

pero

Per Olav

Hansen

Mann

Norge

perolav@hansen.no

hegni

Hege

Nilsen

Kvinne

Danmark

hege@nilsen.dk

kimtr

Kim

Trulsen

Annet

Danmark

kim@trulsen.dk

Den øverste raden i tabellen angir hva som skal lagres i de forskjellige kolonnene (metadata), og radene under inneholder data som lagres i databasen.

Dataene i en database

Tre ringpermer oppå hverandre. På ryggen av den ene ringpermen står ordet Data.

Vi kan si at en database er en avspeiling eller et forenklet bilde av virkeligheten i en organisasjon. Hvor nøyaktig dette bildet er, avhenger av hvor mange detaljer vi ønsker å legge inn i det.

Tre punkter er viktige å tenke på når vi skal jobbe med databaser:

  • En database inneholder fakta som bør si mest mulig om den virkeligheten de representerer.
  • Dataene vi lagrer i en database må være mest mulig holdbare, det bør være informasjon som vi ønsker å ta vare på over tid. Dette kalles persistens. Dette betyr ikke at dataene ikke skal kunne endres.
  • Dataene som lagres, skal være en presis gjengivelse av virkeligheten. Det er viktig at dataene er oppdatert til enhver tid med korrekt informasjon. Dette kalles dataintegritet.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård, Merete Bolstad og Karl Arne Dalsaune.
Sist faglig oppdatert 11.12.2019

Læringsressurser

Database