Hopp til innhold

Fagartikkel

MySQL Workbench

MySQL Workbench er et nyttig verktøy for lage visuelle modeller av databaser. Det er en del av databasehåndteringssystemet MySQL og er tilgjengelig gratis på Internett. Med MySQL kan du planlegge, lage (implementere) og administrere relasjonsdatabaser basert på spørrespråket SQL.

LK20
Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Åpningsskjermen i MySQL Workbench.

Slik ser det ut når du åpner MySQL Workbench. Her kan du laste ned MySQL Workbench gratis.

For å opprette en datamodell i MySQL Workbench klikker du på menyen "File", og klikker på "New Model". Du vil da få opp bildet under. Her skal du dobbeltklikke på "Add Diagram".

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench.

Slik ser det ut i MySQL Workbench etter at du har opprettet en ny datamodell.

Nå er du kommet inn i verktøyet i MySQL Workbench der du kan lage datamodeller.

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Slik ser tegneområdet i MySQL Workbench ut. Det er her du tegner opp datamodellen.

Til venstre for tegneområdet (rutearket) finner du en verktøylinje. Her finnes alle verktøyene du trenger for å lage din datamodell.

Skjermbilde fra programmet MYSQL Workbench. Skjermbilde

Verktøylinja i MySQL Workbench ligger til venstre for modelleringsområdet. Verktøyene du vil bruke, er markert med røde tall.

Verktøy i MySQL Workbench

Her er en oversikt over alle verktøyene på verktøylinjen. De som ikke er markert med tall, kommer vi ikke til å bruke i denne gjennomgangen:

  1. Velg objekter: Med dette kan du velge objekter og flytte dem.
  2. Flytt modell: Med dette kan du flytte hele datamodellen rundt på redigeringsområdet.
  3. Slett objekter: Med dette kan du slette objekter fra datamodellen din.
  4. Sett inn tekst: Med dette kan du sette inn en tekstboks, for eksempel hvis du trenger å markere eller forklare noe i modellen din.
  5. Sett inn bilde: Med dette kan du sette inn et bilde i datamodellen din.
  6. Ny tabell-verktøy: Med dette kan du sette inn en ny tabell i datamodellen.
  7. 1:1-relasjon. Med dette kan du lage en én-til-én-relasjon mellom to tabeller.
  8. 1:n-relasjon: Med dette kan du lage en én-til-mange-relasjon mellom to tabeller.
  9. n:m-relasjon. Med dette kan du lage en mange-til-mange relasjon mellom to tabeller.

Når du har lagd en datamodell, vil du helt sikkert lagre den. Da kan du enten lagre den som en MySQL Workbench Model (.mwb) med "Save Model As...", eller som et bilde (.png) med "Export as PNG...". Når du lagrer som .mwb, kan du åpne og redigere modellen senere. Hvis du vil sende modellen til noen uten å kreve at de må installere MySQL Workbench, eller du vil sette inn datamodellen i et dokument eller på en nettside, lagrer du den som et bilde.

Skjermbilde fra MySQL Workbench

Slik kan du lagre datamodellen din i MySQL Workbench. Du kan enten lagre en redigerbar datamodell eller eksportere modellen som et bilde.

Sist oppdatert 18.08.2020
Skrevet av Karl Arne Dalsaune

Læringsressurser

Database

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?