Hopp til innhold

Fagartikkel

Tabeller, felter og datatyper

I en database lagres data i tabeller. Informasjonen i en tabell kalles felter. Dette er informasjonen du fyller ut når du skal lagre data i databasen. For at systemet skal vite hvordan informasjonen skal kodes, må hvert felt tilordnes en datatype.

LK20
En datamodell med en rekke firkanter med forskjellig tekst koblet sammen med mange linjer.

En avansert datamodell med mange tabeller og felter.

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Ny tabell

For å sette inn en ny tabell klikker du først på "ny tabell"-verktøyet.

Deretter klikker du hvor som helst på tegneområdet (rutearket) i midten. Det vil da komme opp en blå firkant med teksten "table1" eller lignende.

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Tom tabell

For å redigere tabellen og legge inn attributter kan du dobbeltklikke på den blå firkanten. Du vil da få opp en fane under tegneområdet med mulighet for å legge inn tabellnavn, felter (kolonner) og mer.

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Dobbelklikk på "table1" for å redigere tabellen.

Ved Table name skriver du navnet på tabellen. I vårt eksempel kaller vi den første tabellen Bil. Under Column name legger du inn navnene på attributtene i tabellen. Det første attributtet du legger inn, vil automatisk bli primærnøkkelen til tabellen. Du vil se dette ved at sjekkboksen under PK (primary key) blir haket av. Sjekkboksen under NN (not null) blir også haket av. Dette betyr at feltet ikke kan være tomt når man skal fylle inn data i databasen. Under Datatype skal du fylle ut hvilken type data som skal legges inn i det aktuelle feltet. Dette vil som oftest være tall eller tekst, men kan også være for eksempel dato eller en boolsk verdi (en verdi som kan være sann eller usann).

Slik kan det se ut når du har fylt ut tabellen Bil.

Skjermbilde fra programmet MySQL Workbench

Vi angir hva slags data som skal inn i tabellen med feltnavn (column name) og datatype.

 • Registreringsnummer er primærnøkkel. Datatypen CHAR(7) betyr at informasjonen som skal legges inn her skal være sju tegn, hverken mer eller mindre. Med tegn mener vi bokstaver, tall eller spesialtegn. Dette er fordi registreringsnummer for bil alltid er to bokstaver fulgt av fem tall.
 • Bilmerke, Modell og Farge har datatypen TEXT. Dette betyr at du kan legge inn en tekst på opp til 2 GB. Det er da i praksis ingen grense for hvor mange tegn du kan legge inn. Om du vil angi en maksimalgrense for antall tegn man kan skrive inn, kan du bruke VARCHAR(n). I stedet for n i parentesen setter du inn et tall for maksimalt antall tillatte tegn.
 • Årsmodell har datatypen INT. INT står for integer, som betyr heltall på engelsk. Hvis du vil bruke desimaltall, kan du bruke datatypen FLOAT, men det vil ikke være logisk når du skal legge inn et årstall.
 • Andre aktuelle datatyper kan være:

  • DATE: en dato på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
  • TIME: et klokkeslett på formatet tt:mm:ss
  • DATETIME: dato og klokkeslett på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss
  • BOOLEAN: en variabel med kun to mulige verdier, vanligvis sann (true) eller usann (false)
  • BLOB: Binary Large Object – et bilde, lyd eller video, eller andre filtyper.
Sist oppdatert 18.08.2020
Skrevet av Karl Arne Dalsaune

Læringsressurser

Database

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?