Hopp til innhold

Fagstoff

Soptsese Guktie bïenje soptseste

Goltelh soptsesem maam åemie Viesterviellien Pöövle (1921 – 2000) soptsestamme. Gååvnese tjoeje-fijline Sámi arkiivesne. Daesnie maahtah soptsesem goltelidh.
Bïenje vaeresne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Goltelh soptsesem!

Goltelh åemie Viesterviellien Pöövlem soptsesteminie.

Rïhpesth tjoeje-fijlem Sámi arkiiveste: Guktie bïenje mubpiejgujmie soptseste

CC BY-NC-SASkrevet av Paul Vesterfjell.
Sist faglig oppdatert 09.10.2023

Læringsressurser

Bïenjh