Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Veartenen bööremes håaleme?

Lohkh faage-sæjroem Veartenen bööremes håaleme? jïh darjoeh laavenjasside.
Almetje mij tastatuvrine tjaelieminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-NC-SASkrevet av Liv Alveberg og Ellen Bull Jonassen.
Sist faglig oppdatert 05.01.2023

Læringsressurser

Håalodh