Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh feeste-håalemi bïjre

Lohkh faage-sæjroem «Feeste-håaleme» jïh darjoeh laavenjasside.
Tjaelieminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl, Ellen Bull Jonassen og Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 05.01.2023

Læringsressurser

Håalodh