Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedh

Laavenjassh teemese gaaltije-åtnoe.

Nettsider med video, tekst og bilder. Illustrasjon.
Sist oppdatert 02.11.2018
Skrevet av Marita Aksnes

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

  • Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedhDu er her