Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedh

Laavenjassh teemese gaaltije-åtnoe.

Nettsider med video, tekst og bilder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Marita Aksnes.
Sist faglig oppdatert 02.11.2018

Læringsressurser

Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter