Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Observasjon

Når du observerer, bruker du sansene dine og registrerer det du ser, hører, smaker eller lukter. Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene er observasjon en sentral del av det daglige arbeidet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Utelek i barnehagen. Foto.

Som fagarbeider er det viktig at du bruker sansene dine og observerer brukerne du møter, slik at tjenestene kan tilpasses best mulig til den enkeltes behov. Observasjonene kan gjelde forhold som generell helsetilstand og funksjonsnivå, eller det kan være mer konkrete områder som språkutvikling hos barn i barnehagen, eller et sår som skal gro hos en eldre pasient.

Objektiv og subjektiv observasjon

Når du dokumenterer observasjonene dine for å rapportere videre til kollegaer og samarbeidspartnere, må du passe på at det er objektive funn som dokumenteres. Det kan være nøyaktige funn fra måling av feber eller blodtrykk, eller ting du har sett, hørt eller luktet i møte med brukeren.

Subjektive observasjoner er når du tolker det du har observert, og legger til din oppfatning av situasjonen, i stedet for å kun videreformidle det du har opplevd. Det kan føre til at viktige opplysninger forsvinner eller blir feiltolket, noe som igjen kan påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet til brukeren. Subjektive observasjoner er også vanskelig å tolke for andre, for hva betyr det egentlig i ernæringssammenheng hvis noen sier at "Brukeren har spist godt til frokost"?

Eldre mann får hjelp med måltidet. Foto.

Utfordringer til deg

Diskuter med en medelev.

  1. Hva er forskjellen på "å observere" og "å se"?
  2. Hvorfor er det viktig at du som fagarbeider observerer i møte med brukere?
  3. Hvordan kan du unngå å legge til din egen tolkning og oppfatning av situasjonen når du skal dokumentere dine observasjoner?
Sist oppdatert 25.08.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Fagarbeider