Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Faktorisering av andregradsuttrykk ved å bruke kvadratsetningene

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler.

1.6.3 Faktoriser uttrykkene

a) x2-1

vis fasit

=x+1x-1

b) x2-4

vis fasit

=x+2x-2

c) x2-9

vis fasit

=x+3x-3

d) x2-16

vis fasit

=x+4x-4

e) x2-25

vis fasit

=x+5x-5

f) x2-36

vis fasit

=x+6x-6

g) x2-49

vis fasit

=x+7x-7

h) x2-64

vis fasit

=x+8x-8

i) x2-81

vis fasit

=x+9x-9

j) x2-100

vis fasit

=x+10x-10

k) x2-121

vis fasit

=x+11x-11

l) x2-144

vis fasit

=x+12x-12

1.6.4 Faktoriser uttrykkene

a) 4x2-25

vis fasit

=2x+52x-5

b) 2x2-18

vis fasit

=2x2-9=2x+3x-3

c) 3x2-48x

vis fasit

=3xx-16

d) 18-2x2

vis fasit

=29-x2=23+x3-x

e) x2-5

vis fasit

=x+5x-5

f) 7x2-21

vis fasit

=7x2-3=7x+3x-3

1.6.5 Faktoriser uttrykkene

a) x2-2x+1

vis fasit

=x2-2·x·1+12=x-12

b) x2-14x+49

vis fasit

=x2-2·x·7+72=x-72

c) x2-6x+9

vis fasit

=x2-2·x·3+32=x-32

d) 36+24b+4b2

vis fasit

=49+6b+b2=432+2·3·b+b2=43+b2

e) x-22-36

vis fasit

=x-22-62=x-2+6·x-2-6=x+4x-8

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 06.04.2018

Læringsressurser

Faktorisering