Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Energiformer og overganger

Undersøk hvordan ulike typer energi går fra en form til en annen. Dette undersøker du ved å bygge ulike energikjeder i ei simulering eller fysisk i klasserommet.

Energiformer og overganger

Simulering

Denne simuleringa viser hvordan energi kan overføres fra en form til en annen, og hvordan slike energioverganger kan danne en sammenhengende energikjede. Start med å lese oppgavene, og bruk simuleringa for å løse dem.

I klasserommet

I stedet for (eller i tillegg til) å bruke simuleringa, kan dere lage energikjeder i klasserommet.

Viktige begreper
 • energi

 • energikilde

 • energiovergang

 • energibevaring

 • virkningsgrad

 • overføring av energi

 • lagring av energi

Energikjede med vann, generator og lys

Lag en energikjede som består av ei vannkran, et møllehjul med generator og ei lyspære.

Simulering

I simuleringa kan du velge mellom "Introduksjon" og "Systemer". Velg "Systemer".

I klasserommet

Finn fram det utstyret du trenger, og kople det sammen slik at du får en fungerende energikjede som overfører energi fra vannet i krana til lyspæra.

Oppgaver

 1. Hva er det som får noe til å skje i denne situasjonen?

 2. En energiovergang er når energi går fra en form til en annen. Hvilke energioverganger finner du i denne situasjonen?

 3. I simuleringa: Hak av for "Energiformer", og sammenlikn det du observerer, med det du svarte over. Kommenter.

 4. Hvilke ulike typer energi finnes i denne energikjeden? Forklar hva hver av typene innebærer.

 5. Finn eksempler på andre situasjoner på hvor vi kan finne disse ulike energitypene. Lag en oversikt.

 6. Er det noen typer energi som passer i flere kategorier?

 7. Dra orda til rett plass i teksten under.

Energikjede med lys, solcellepanel og vifte

 1. Bygg opp en energikjede med lys, solcellepanel og vifte.

 2. Studer hva som skjer, og dra orda til rett plass i teksten under.

 1. Hvor kommer energien i sola fra?

 2. Foreslå flere trinn i denne energikjeden.

Lag din egen energikjede

 1. Bruk det som finnes i simuleringa eller det du har tilgang til i klasserom eller verksted, til å bygge din egen energikjede.

 2. Ta et bilde av energikjeden du lager.

 3. Er det mulig å lage energikjeder som fortsetter etter det siste leddet i energikjeden du har laget?

 4. Lag en energikjede med så mange ulike typer energi som mulig. Skriv opp energikjeden og hvilke energiformer som er involvert de ulike stedene.

 5. Finn ut hva som menes med energikvalitet. Hva har energikvalitet med antall trinn i en energikjede å gjøre?

 6. En definisjon av energi er at energi er evnen til å utføre mekaniske arbeid eller til å avgi varme. Finn eksempler i energikjedene du har laget, som passer til denne definisjonen.

Kilder

Bøe, M. V. (2022, 16. desember). Energi. I Store norske leksikon. https://snl.no/energi

Ressler, L. (2019, 19. november). PHET energy forms and changes simulation worksheet to accompany simulation. https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5336

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 05.06.2023

Læringsressurser

Energi og bruk