Hopp til innhold

Fagstoff

Elektriske motorer

En elektrisk motor omformer elektrisk energi til mekanisk energi i en roterende bevegelse. Bevegelsen overføres via en aksling til en maskin. Elektriske motorer brukes til mange forskjellige arbeidsoppgaver, både til drift av stasjonære maskiner (fast plassering) og maskiner i bevegelse.
Asynkronmotor
Åpne bilde i et nytt vindu

Stasjonære maskiner får til vanlig elektrisk strøm fra ledningsnettet. De må kobles til en elektrisk kontakt, mens maskiner i bevegelse får strøm fra strømførende skinner (tog) eller luftspenn (trikk). Elektriske biler må få strøm fra et batteri. Batterier blir i dag også mye brukt til å drive små elektriske maskiner, for eksempel verktøy som boremaskiner, sager og skrutrekkere.

I Norge produserer vi elektrisk energi for det meste av vannkraft, som er en fornybar energikilde. Ideelt sett kunne elektrisk energi vært brukt i enda større grad til drift av maskiner og motorer, men da må tilgangen på elektrisk energi økes. Elektriske motorer som brukes stasjonært, er oftest vekselstrømsmotorer. De har lang levetid og er svært driftssikre. Vi skiller mellom enfase- og trefase-motorer, der større motorer gjerne er trefase.

Generator

En generators virkemåte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En generator arbeider som en elektrisk motor, men i motsetning til elektriske motorer som produserer mekanisk energi, produserer generatoren elektrisk energi. Et eksempel på en generator finner vi i kjøretøy. Her kalles den dynamo. Når kjøretøymotoren går, roterer dynamoen med. Rotasjonen gir elektrisk energi til for eksempel lys, vifter og batterilading. Et annet eksempel på en generator finner vi i vannkraftverk, der generatoren drives av en vannturbin og produserer elektrisk strøm.

Elbiler

Elektrisk bil som lader. Foto.

Kjøretøy som går på elektrisk strøm, har de siste åra hatt ei rivende utvikling. Miljøhensyn, spesielt i byer, har ført til ei stor satsing på elbilen. Elbilen drives av elektrisk strøm fra et batteri og må lades etter en viss kjørelengde. Bedre batteriteknologi gjør at elbilen i dag er et godt alternativ for mange brukere, spesielt i bynære strøk.

Brenselsceller er en annen og svært interessant energikilde for drift av elbiler i framtida.

Hybridbiler er en kombinasjon av elbil og bil med forbrenningsmotor. En generator som drives av forbrenningsmotoren lader batteriet, som igjen gir elektrisk energi til å drive bilen. Når batteriet nærmer seg utlading, trer forbrenningsmotoren inn. Ladestasjoner for hybridbiler gjør en mindre avhengig av å bruke forbrenningsmotoren utover det absolutt nødvendige.

Se video fra Kunnskapsfilm der Ole André forteller om elektrisitet.

Huskelappen

  • Elektriske motorer får strøm fra strømnett eller batteri.
  • Generatorer lager elektrisk strøm.
  • Elbiler må lades.
  • Hybridbiler går både på strøm og brennstoff.
CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland.
Sist faglig oppdatert 03.12.2018

Læringsressurser

Energi og bruk