Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Fossile energikilder – e-forelesning

Fossile energikilder er opprinnelig organisk materiale som er fanget i sedimentære bergarter og omdannet i jordskorpa under høyt trykk og høy temperatur. Denne e-forelesningen forklarer hvordan fossile energikilder dannes, og hvordan de kan brukes.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 18.06.2020
Skrevet av Reidar Kyllesdal og May Hanne Mikalsen
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Energi og bærekraft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale