Hopp til innhold

Fagartikkel

Vegg i bindingsverk

Vi skal her se på hvordan vi bygger opp en yttervegg i bindingsverk. Dette skal være en bærende yttervegg. Det vil si en vegg som skal bære vekten av taket og snøen på taket om vinteren.

Her bygges det vegg i bindingsverk.

Planlegging

Når vi skal bygge veggen, må vi vite hvilke belastninger veggen blir utsatt for, og hvor disse belastningene kommer. Denne veggen skal være . I tillegg må vi vite plasseringen til eventuelle åpninger for dører og vinduer i veggen. Da kan vi dimensjonere for at den skal stå imot de kreftene den blir utsatt for.

Vanlig høyde på en vegg som dette, når alt er på plass i konstruksjonen, er 2400 millimeter fra gulv til tak.

Husk at alle stendere i veggen skal stå loddrett både i veggens lengderetning og på tvers av lengderetningen. For å forsikre deg om at en vegg settes ut i riktig vinkel i forhold til en annen, kan man ta i bruk Pytagoras læresetning.

Bruk Pytagoras læresetning for å sette ut en vegg!

Stenderavstand

Bindingsverksveggen bygges slik at den blir tilpasset de andre materialene som skal inni eller på bindingsverket. Eksempler på slike materialer er isolasjon, plater og produkter på rull (papp og plast). Alle slike produkter er produsert med tanke på at stenderne skal stå med en på 600 millimeter. Det vil si at fra midten på en stender til midten på neste skal det være 600 millimeter. Det blir selvsagt noen felter med avvik fra dette, da alle vegger ikke har en lengde som går opp med 600 millimeter. Gjør vi det slik, kaller vi det at vi bygger med stenderavstand på c/c 600 mm.

Stender og svill med merker og mål for plassering. Tegning.

Slik kan merket på svillene for senteravstand mellom stenderne gjøres om til et kantmerke.

Sammenføyning

For å hindre at kraften fra vind skal skyve stenderne av svillene, må du stikkspikre stendere til svillene. Det må du gjøre i tillegg til eventuell montering med skruer.

Stender og svill med spiker på skrå. Tegning.

Spiker på skrå gjennom stender og svill sikrer god sammenføyning mellom delene.

Vindusåpninger

Husk at vi må lage en vindusåpning litt større enn vinduet vi skal montere inn i åpningen. Det gjør vi for å kunne justere inn i lodd og vater når vinduet monteres, samt at vi får plass til isolasjon rundt vinduet. Vanligvis er det 10 til 20 millimeter åpning hele veien rundt mellom bindingsverket og det monterte vinduet.

Sist faglig oppdatert 14.12.2021
Skrevet av Magne Vågsland, Knut Grønvold og Kjell Brørs

Læringsressurser

Tømreren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs