Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til hvordan bilder brukes til ulike formål i medieuttrykk
    • forstå hvordan kameravinkler og bildeutsnitt styrer vår oppfatning av det vi ser
    • kjenne til fortelletekniske grep som bruk av linjer, balanse, farge og symboler
    • kunne tolke budskapet i et bilde ut fra de fortelletekniske grepene som er brukt