Hopp til innhold

Øvelse

Øvingsoppgaver med bildefiler

Bildefiler består av piksler, men har også annen informasjon. Filene har ulike størrelser og formater. Løs disse øvingsoppgavene for å bli bedre kjent med bilderedigering.

En gutt jobber med pc. Foto.

Vi redigerer bildefiler på datamaskinen.

1. Informasjon fra bildefiler

 1. Finn et bilde i filutforskeren på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk og hent fram informasjon om fila.
 3. Finn et annet bilde med ulik informasjon.

Diskuter:

 1. Hvilken informasjon finner du om dette bildet?
 2. Hvorfor er det ulik informasjon for ulike bildefiler?

Ekstraoppgave: Hvilken informasjon om mobiltelefonen din finner du ut fra bildefiler?

2. Pikselmengde og oppløsning

 1. Ta et skjermbilde på datamaskinen din.
 2. Finn antall piksler i bredden på skjermdumpen ved hjelp av Finder/Explorer/Bridge.
 3. Mål bredden på skjermen din med en linjal.
 4. Regn om bredden til tommer ved å dele på 2,54.
 5. Del pikselantallet på antall tommer – nå vet du oppløsningen på skjermen din!

Diskuter:

 1. Hvilke tall får de andre i klassen? Fikk alle et tall som var høyere enn 72?
 2. Går det an å få ulike tall på samme type datamaskin?

Ekstraoppgave: Klarer du å finne oppløsningen for mobiltelefonen din?

3. Bildeformater

 1. Ta et skjermbilde eller åpne det du tok i forrige øvingsoppgave.
 2. Åpne bildet i et bilderedigeringsprogram.
 3. Lagre bildet i PNG-format.
 4. Lagre bildet i JPEG-format med ulik kompresjonsgrad.
 5. Lagre bildet i et arbeidsformat (PSD i Photoshop, PXD i pixlr.com/editor/).

Diskuter:

 1. Hva gav lavest filstørrelse og finest resultat?
 2. Hvorfor?
Utsnitt av briller og øyne. Foto.

Redigert bilde av øyne

4. Bilderedigering

 1. Ta et bilde av deg selv med mobiltelefon eller webkamera.
 2. Åpne bildet i et bilderedigeringsprogram.
 3. Lagre bildet i et arbeidsformat (PSD i Photoshop, PXD i pixlr.com/editor/).
 4. Beskjær bildet slik at det blir utsnitt av øynene dine på en vannrett linje med 500 pikslers bredde.
 5. Juster nivåene i bildet slik at det blir få farger og sterk kontrast i bildet.
 6. Lagre bildet i GIF-format.

Diskuter: Ser bildet ditt likt ut som det klassekameratene har laget?

Ekstraoppgave: Få bilder fra klassekameratene dine og lag en kollasj.

Utfordring: Lag en gif-animasjon der du blunker. Finn framgangsmåte på nett.

Sist faglig oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Johannes Leiknes Nag

Læringsressurser

Innføring i bilde

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs