Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Praktisk oppgave i fotokomposisjon

Jente som fotograferer
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag

Dette oppdraget kan dere bruke to skoletimer på. Det bør være satt av tid til å dele fotoutstyr på forhånd.

Del I: Skattejakt (40 minutter)

Gå ut i de omgivelsene som er rundt deg, og jakt på fem forskjellige motiver.

Du skal bruke disse forskjellige komposisjonsprinsippene:
tredelsregelen, linjeføringer, forenkling og eliminering, rytme og innramming.

Du bør satse på å ta så mange eksponeringer som mulig, gjerne 80–100 bilder. Husk å sette av 10–15 minutter til å plukke ut de fem beste bildene.

Del II: Bildekritikk i grupper (25 minutter)

Ved å se på bildene til medelevene dine og gi tilbakemelding på hva du synes er bra, blir du en bedre fotograf.

Klassen deles i grupper på maksimum fire elever. Hver fotograf har fem minutter på å få vise fram sine fem bilder og få svar på disse spørsmålene fra medelevene sine:

  1. Hvilket bilde er elevens beste bilde? Gruppen blir enig.
  2. Hva ved bildet er det dere liker?
  3. Hvilke komposisjonsprinsipper er brukt, og hvilke følelser skaper de (dynamikk, spenning, interesse, harmoni, ro, uro)?

Når alle har vist fram bildene sine, stemmer gruppen på det beste bildet. Det bildet som får flest stemmer, leveres til læreren for gjennomføring av Del III.

Del III: Bildekritikk i plenum (15 minutter)

Læreren viser fram vinnerbildene fra hver gruppe til klassen og gir en kort tilbakemelding.

CC BY-SASkrevet av Christina Listanco Einmo.
Sist faglig oppdatert 07.03.2018

Læringsressurser

Innføring i bilde