Hopp til innhold

Fagstoff

Forarbeid og research til portrettintervju

Hva vet du om klassekompisen din, og hva er du nysgjerrig på å vite mer om? Kanskje kan du finne interessant informasjon på nettet eller hos medelevene dine? Hva kunne være interessant å fortelle klassen om personen?
Portrett av fargerike Christine Khot med ballonger og en utkledd hund. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

"Research" er det arbeidet du gjør før intervjuet. Målet er å stille mest mulig forberedt slik at du kan stille gode spørsmål. Å stille uforberedt til et intervju er det samme som å stille uforberedt til en prøve – da kan det fort gå på tomgang!

Forberedelse til research

Hva vet du allerede fra før? Hva lurer du på?
Bruk 10 minutter til å skrive ned

 1. alt du vet om medeleven du skal intervjue
 2. alt du lurer på om medeleven din

Research i klassen

Nå skal du bruke 30 minutter til å snakke med flest mulig medelever i klassen. Det er nemlig ved å oppsøke mange ulike kilder du kan få bred informasjon om den du skal intervjue.

Du kan stille grunnleggende spørsmål som:

 • Hvilke hobbyer har intervjuobjektet (O) ditt?
 • Hvor mange søsken har O?
 • Hva synes O om skole?
 • Hva slags musikk hører O på?

Men husk at målet med portrettintervjuet er å lage et komplekst bilde av den du skal intervjue. For å få til et portrett av O bør du også stille spørsmål som:

 • Har O noen vaner/uvaner?
 • Hva er typisk O?
 • Hva er det aller viktigste i livet til O?
 • Hva engasjerer O?

NB! Husk å huske!

Det er liten vits i å gjøre grundig research om du glemmer alt som blir fortalt deg. Skriv ned eller ta opp det medelevene dine sier, med mobiltelefon.

Research på Internett

Bruk 15 minutter til å finne ut mest mulig om intervjuobjektet (O) ditt ved å bruke Internett.

Du kan

 • sjekke ut sosiale medier som Instagram, Facebook osv. ...
 • søke på navnet til O i en søkemotor.
 • finne mer ut om interessefeltet til O eller hvor O kommer fra

Avslutt med å skrive ned hva slags inntrykk du sitter igjen med av O etter denne researchen.

NB! Vær varsom med sensitiv informasjon

Dersom du skulle få eller finne informasjon som kan sette O i et dårlig lys, eller som er av privat karakter, må du være varsom. Opplys, avklar og bli enig med O om hvordan slik informasjon skal håndteres, eventuelt i samråd med lærer.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 12.11.2019

Læringsressurser

Innføring i skriving i mediefag