Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

"Plant et tre": Lag reklamer for en naturvernorganisasjon

CC BY

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

  • kunne definere ulike målgrupper
  • mestre ulike formater tilpasset ulike kanaler
  • kunne lage ulike uttrykk for å formidle samme budskap
  • kunne utforme et budskap som når fram og som tar hensyn til målgruppe og kanal