Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon og kommunikasjonsformer

Kommunikasjon betyr å gjøre noe felles. Vi kommuniserer ved hjelp av språk og visuelle tegn. Personlig kommunikasjon kan foregå ansikt til ansikt eller via sosiale medier. Kommunikasjon via aviser, radio og TV kalles massekommunikasjon.
To personer kommuniserer. To personer er tegnet i gult. Tankene deres er illustrert med streker og silhuetter inne i hodet på dem, og det går stiplede linjer mellom dem. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ordet kommunikasjon kommer fra latin og betyr «å gjøre felles». Kort forklart går det ut på at individer utveksler et budskap seg imellom ved hjelp av et felles symbolsystem.

Måten vi kommuniserer på og hvilke kanaler vi kommuniserer gjennom, er i stadig forandring. Vi kaller det for kommunikasjonsformer.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Mennesker kan kommunisere verbalt eller ikke-verbalt. Språket er et verbalt symbolsystem som vi bruker når vi snakker og skriver. Verbal kommunikasjon forutsetter at vi kjenner språkkodene til dem vi kommuniserer med, ellers blir det vanskelig.

Men vi kan også kommunisere ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk og visuelle symboler. Gamle hulemalerier forteller oss historier om hvordan steinaldermenneskene levde livene sine for flere tusen år siden. Som turister bruker vi fingerspråk og ansiktsuttrykk til å kommunisere med mennesker som ikke snakker samme språk som oss.

Kommunikasjonsformer

  • Personlig kommunikasjon er toveiskommunikasjon mellom to eller få personer, der deltakerne møtes ansikt til ansikt. Kommunikasjonen er privat og preget av direkte tilbakemeldinger.
  • Personlig mediert kommunikasjon er en blanding av privat og offentlig kommunikasjon ved hjelp av teknologiske medier. Deltakerne skifter på å være sendere og mottakere.

  • Massekommunikasjon er kommunikasjon der én sender formidler et budskap til mange mottakere samtidig gjennom et medium. Avsenderen er profesjonell, og mottakerne har begrenset mulighet til å gi tilbakemelding.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Nupen og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.04.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller