Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hva en målgruppe er, og kunne beskrive kjennetegn ved personer som tilhører en bestemt målgruppe
  • forstå hva en mediekanal er, og kjenne til hvordan ulike mediekanaler retter seg mot ulike målgrupper
  • kunne identifisere hvem som er den primære målgruppa for en kanal eller et produkt
  • kunne beskrive valg av målgruppe og kanal som en del av planleggingen av en medieproduksjon