Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgave om sjangre og formater

Har du klart for deg hva som er forskjeller på sjangre og formater?
Tre elever som snakekr sammen. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Gruppeoppgave

Gå sammen i grupper på tre elever.

Finn eksempler på tre ulike mediesjangre og gjør rede for typiske sjangertrekk. Bruk gjerne et skjema som dette i registreringsarbeidet: Eksempler på sjangertrekk.

Del det dere har funnet ut, med resten av klassen på skolens LMS eller i klassens blogg.

Oppgave 2: Diskusjonsoppgave

Diskuter i klassen om det går an å si at det fins gutte- og jentesjangre. Argumenter for hvorfor eller hvorfor ikke.

Tips til diskusjonen

Når dere argumenterer for standpunkt:

  • Vis til konkrete medieuttrykk innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning.
  • Vis til sjangertrekk ved innhold, formgivning, formål og medieuttrykkets relasjon til virkeligheten.

Oppgave 3: Egenvurdering

Gå igjen sammen i grupper på tre. Still følgende spørsmål til hverandre etter tur (og vent på svar):

  1. Vet du nå hva begrepene sjanger, sjangertrekk og format betyr, eller er det noe du har behov for å få forklart nøyere av de andre i gruppa?
  2. Tror du at du nå kan anvende det du har lært om sjangre og formater når du skal vurdere andres medieuttrykk?
  3. Tror du at du nå kan anvende det du har lært om sjangre og formater når du skal lage egne medieuttrykk?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller