Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hvilken sjanger tilhører filmen?

Både filmplakaten og anslaget i en spillefilm gir en pekepinn om hvilken sjanger filmen tilhører. I anslaget presenteres konflikter og hovedkarakterer. Etter fem minutter vet de fleste av oss om vi ser på en science fiction-film, eller om det er snakk om en god, gammeldags westernfilm.

Inndelingen av filmer i sjangre er omstridt. I noen sammenhenger legges hovedvekten på kjennetegn ved filmspråket. Da brukes sjangerbegreper som klassisk film, surrelastisk film, film noir og dogmefilm. I andre sammenhenger deles filmer inn i sjanger primært etter dramaturgi og innhold. Da brukes sjangerbegreper som drama, komedie, skrekkfilm, musikal osv.

Store norske leksikon sier følgende om filmsjangre:

«Innen film har sjangerbegrepet helst vært brukt med utgangspunkt i den anglo-amerikanske filmindustrien og om bestemte grupper av filmer: musikal, skrekkfilm, kriminalfilm, gangsterfilm, krigsfilm, western. Disse filmsjangerne kjennetegnes ved deres betydelige og varige appell overfor et bredt publikum.»

«Sjanger». (2013, 14. august).

Oppgave

Studer disse tre filmplakatene. Se gjerne anslaget til filmene (ca. de første 5 minuttene): Catfish, Victoria og Tuba Atlantic.

  1. Hvilken sjanger vil du si denne filmen tilhører?
  2. Hvilke kjennetegn er det som gjør at du mener filmen tilhører nettopp denne sjangeren?
  3. Diskuter det du kom fram til med de andre elevene i klassen. Har dere kommet fram til samme svar? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Kilde

Sjanger (2013, 14. august). I Store norske leksikon. Hentet 28. april 2016 fra https://snl.no/sjanger.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.11.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller