Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som medieuttrykk, form, innhold og budskap
    • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som tegn, konvensjoner, denotasjoner og konnotasjoner
    • kunne kombinere form og innhold til et budskap tilpasset et bestemt formål, en bestemt kanal og en bestemt målgruppe