Hopp til innhold

Film og filmklipp

Prosessmodellen og støy

Sentralt i prosessmodellen er begrepet støy. Begrepet støy betyr i denne sammenhengen forstyrrelser som hindrer kommunikasjon. Det dreier seg ikke bare om lydstøy.

LK20LK06
Sist oppdatert 04.05.2016
Skrevet av Grethe Melby

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller