Hopp til innhold

Øvelse

Søk i offentlig informasjon

Det offentlige publiserer stadig mer informasjon. Offentlig informasjon er av høy kvalitet og er nyttige faglige informasjonskilder.

Søkeknapp på internett. Foto.

Eksempler på slik offentlig informasjon er

Søkeoppgave

Du skal finne nyttig informasjon til en oppgave om mediene som den fjerde statsmakt.

  • Hvilke offentlige informasjonsnettsteder mener du det er aktuelt å bruke til oppgaven? Begrunn svaret.
  • Bruk så søkeuttrykkene god helse og mediekritikk og søk i disse offentlige informasjonsnettstedene. Hva finner du av nyttig informasjon?
  • Del det du har kommet fram til, med en medelev.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Kildesøk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs