Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Praterobot i arbeid med fagtekst

Jobb med innledningen og et avsnitt til en fagtekst med hjelp fra en praterobot. Bli enige om en faglig problemstilling, finn kilder om temaet og generer tekster med en praterobot. Dokumenter arbeidsprosessen underveis.
En dame og en mann som står ved siden av en stor datamaskin og leser på en papirstrimmel som kommer ut av datamaskinen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om oppgaven

I arbeidet med oppgaven skal dere hente støtte i en praterobot i startarbeidet med en fagtekst.

 • Dere jobber to og to.

 • Dere leverer en innledning og et avsnitt til en fagtekst.

 • Dere leverer dokumentasjon på arbeidet dere har gjort.

Til læreren

Vær oppmerksom på at digitale tjenester med innlogging kan samle inn persondata, og at dette krever databehandleravtale.

Bruk for eksempel NDLAs praterobot dersom den er tilgjengelig for skolen din. Du finner den ved å logge deg inn på Min NDLA.

1. Sett opp et dokument

Opprett et dokument med to overskrifter/deler: "Del 1: Fagtekst" og "Del 2: Dokumentasjon".

 • Del 1 skal inneholde starten på selve fagteksten dere skal skrive. Begynn med å skrive ned hva hovedtemaet for fagteksten er.

 • I del 2 skal dere vise hvordan dere har arbeidet med kilder og tekster som er generert med praterobot.

2. Få starthjelp av en praterobot

Bruk denne serien med ledetekster som starthjelp til arbeid med fagteksten.

 1. "Kan du liste opp undertemaer til [valgt hovedtema]?"

 2. "Gi en enkel oppsummering av [valgt undertema] i fem setninger."

 3. "Formuler tre ulike problemstillinger innenfor [...]."

 4. "Kan du gi meg tre sentrale fagbegreper jeg må bruke for å drøfte problemstillingen [...]?"

 5. "Kan du foreslå en disposisjon til en fagtekst som tar utgangspunkt i problemstillingen [...]?"

 6. "Hva er det viktig å tenke på når jeg skal skrive en fagtekst med utgangspunkt i problemstillingen [...]?"

Kopier svarene fra prateroboten og skriv dem inn under "Del 2: Dokumentasjon".

3. Velg en problemstilling

I den første delen, "Del 1: Fagtekst", legger dere inn en problemstilling dere har valgt og reformulert med utgangspunkt i svarene fra prateroboten. Skriv også en introduksjon til problemstillingen. Hvorfor er dette en relevant og interessant problemstilling å diskutere i en fagtekst?

4. Finn relevant informasjon i ulike kilder

 1. Finn relevante kilder for problemstillingen dere har valgt, for eksempel i artikler fra Store norske leksikon og NDLA eller i ei lærebok. Utøv kildekritikk (se i boksen nedenfor).

 2. Plukk ut relevant innhold fra kildene. Hva er nyttig innhold, hva kan dere ikke bruke? Skriv om med egne ord eller klipp ut direkte sitater. Legg dette inn under "Del 2: Dokumentasjon".

 3. Skriv også ned referansene til kildene, både omformuleringer og direkte sitater. (Direkte sitater skal stå i hermetegn.)

Utøv kildekritikk (TONE)

 • Troverdig: Er kilden sikker?
 • Objektiv: Er kilden nøytral?
 • Nøyaktig: Finner du slurv og juks i kilden?
 • Egnet: Finner du de svarene du trenger?

Hjelp til kildeføring

Format for leksikonartikler på nettet

Artikkelens forfatter(e). (år, dato). Artikkelens tittel: Undertittel. I Leksikonets tittel i kursiv. Lenke.

Format for nettsider

Forfatters etternavn, A. A. (år, dato). Tittel i kursiv. Nettstedets navn. Lenke.

Format for lærebok

Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B. … & Forfatters etternavn, T. T. (år). Tittel i kursiv (utg.). Forlag.

(Dersom boka er første utgivelse, oppgis ikke utgaveinformasjon.)

5. Generer tekst med prateroboter

 1. Ta utgangspunkt i problemstillingen dere har valgt. Begge i gruppa skriver ledetekster i hver sin praterobot om

  • å lage innledningen til en fagtekst som handler om denne problemstillingen

  • å skrive et avsnitt til en fagtekst med utgangspunkt i problemstillingen

 2. Legg ledetekster dere har skrevet til praterobotene, og svarene dere har fått tilbake, inn under "Del 2: Dokumentasjon".

 3. Sammenlikn svarene fra praterobotene og vurder hvilke av dem dere skal bruke videre. Hva er nyttig innhold, og hva skal dere ikke bruke?

 4. Diskuter i grupper og i klassen: Hvordan kan vi bruke praterobotsvarene som hjelp til vårt eget skrivearbeid? Hva er nyttig, og hva er mindre nyttig?

6. Skriv innledning og avsnitt

 1. Presenter problemstillingen i innledningen.

 2. Bruk svarene fra prateroboten og kildene dere har funnet, i arbeidet med å skrive innledningen og avsnittet deres.

 3. Merk tekst som er helt deres egen, med en farge, tekst fra prateroboten med en annen farge og tekst fra kildeinnhold med en tredje farge.

Tips til hvordan du skriver et avsnitt

 • Start med en temasetning om hva avsnittet skal handle om.

 • Utdyp temaet i avsnittet med to eller tre setninger.

 • Skriv en eller to setninger til. Dette er det sentrale innholdet for avsnittet, og her ligger gjerne innholdet fra kilder.

 • Skriv en avslutningssetning, og få eventuelt med en overgang til neste avsnitt.

7. Lever fagtekst og dokumentasjon

 • Skriv under "Del 2: Dokumentasjon" om hvordan dere har brukt kilder og svarene fra praterobotene, og begrunn valgene dere har tatt.

 • Husk å føre opp bruk av praterobot som kilde. Slik fører dere for eksempel NDLAs praterobot Elevhjelp i kildelista etter APA 7:

  Azure OpenAI. (2023). NDLA praterobot: Elevhjelp (9. oktober versjon) [Stor språkmodell GPT-3.5 Turbo]. NDLA. https://ndla.no/minndla

Kilder

Kildekompasset. (2024, 4. januar). Artikkel i oppslagsverk: leksikon, ordbok o.l. https://kildekompasset.no/references/artikler-i-oppslagsverk-leksika-ordboker-o-l-3/

Kildekompasset. (2024, 4. januar). Bok med 3–20 forfattere. https://kildekompasset.no/references/bok-med-3-20-forfattere/

Kildekompasset. (2023, 8. mai). Kunstig intelligens (ChatGPT, Writesonic mfl.). https://kildekompasset.no/references/kunstig-intelligens-chatgpt-writesonic-m-fl/

Relatert innhold

Du må tenke på roller, presist språk, kontekst, rekkefølge og oppfølgingsspørsmål når du lager ledetekster for å generere tekst fra prateroboter.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge, Julie Bjørnstad, Siren Halvorsen og Ragnfrid Myhr.
Sist faglig oppdatert 04.01.2024

Læringsressurser

Kildekritikk