Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • vite hva TONE er
    • kunne bruke TONE for å vurdere informasjon på Internett kildekritisk
    • forstå viktigheten av å ha en kritisk tilnærming til kildene