Hopp til innhold

Fagstoff

Journalistikk, informasjon og reklame

Både journalistikk, informasjonsvirksomhet og reklame er planlagt kommunikasjon. I markedsføring og kommunikasjonsvirksomhet ligger lojaliteten hos en betalende oppdragsgiver. Journalistikken har ideelt sett sitt oppdrag fra folket.

Journalistikk

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. En viktig oppgave for en journalist er derfor å finne relevante kilder, vurdere kildenes troverdighet og sørge for at mennesker med ulike oppfatninger kommer til orde.

Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag. Han eller hun skal samle mest mulig informasjon om det som skjer i samfunnet, bearbeide informasjonen og formidle den til oss via aviser, blad, radio, fjernsyn og/eller internett.

Journalistikken skal i tillegg avsløre maktmisbruk, kritikkverdige forhold hos myndighetene og overgrep mot enkeltpersoner.

Informasjonsvirksomhet og omdømmebygging

Stadig flere bedrifter og organisasjoner velger å ansette egne kommunikasjonsrådgivere eller informasjonsmedarbeidere. De utarbeider kommunikasjonsstrategier og informasjonsmateriell. Slik får publikum informasjon om regler, rettigheter, plikter, årsaker, virkninger, bestemte produkter eller bestemte meninger.

Mange oppdragsgivere er avhengige av å ha godt omdømme for å nå målene sine, enten det gjelder å selge mer, å skape sympati for et formål eller å vinne et valg. Kommunikasjon som har dette som formål, kalles omdømmebygging.

En lobbyist er en person som på vegne av en oppdragsgiver forsøker å påvirke politiske vedtak. Kommunikasjonsbyråene hyrer gjerne inn tidligere politikere til slike oppdrag; de kjenner maktens korridorer.

Bedriftseiere og toppolitikere omgir seg med medierådgivere som sørger for at de blir synlige i mediene på en mest mulig positiv måte, og at uheldige episoder blir dysset ned. I dag hender det at artister og idrettskjendiser også har egne medierådgivere.

Markedskommunikasjon og reklame

Markedskommunikasjon er kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde. Markedsføring og salg kan foregå ved direkte kommunikasjon ansikt til ansikt, i telefon, over e-post eller ved hjelp av innhold på nett som er rettet mot bestemte målgrupper.

Reklame er betalt informasjon fra en identifiserbar avsender. Hensikten med reklame er både å informere om et produkt og å skape et behov eller ønske hos mottakeren som gjør at han eller hun faktisk kjøper produktet.

Public relations (PR) er betegnelsen på informasjonsarbeid som har til hensikt å fremme ikke-betalt omtale av bedriftens eller organisasjonens virksomhet i mediene. Hovedhensikten er å fortelle hva avsenderen driver med, og å skape en positiv holdning til virksomheten i befolkningen.

Sjangrene har ulike oppdragsgivere

Både journalister, ansatte i opplysningskontorer og PR-byråer, medierådgivere og folk i reklamebransjen driver med det vi kan kalle planlagt kommunikasjon.

Det er likevel en vesentlig forskjell mellom journalisten og de andre aktørene i kommunikasjonsbransjen. Journalistens lojalitet ligger i utgangspunktet hos mottakerne. På vegne av dem forsøker journalisten å grave fram mest mulig informasjon om det som faktisk har skjedd.

Kommunikasjonsmedarbeideren bygger også på fakta, men lojaliteten ligger hos oppdragsgiveren. Kommunikasjonsarbeiderens oppgave er å kommunisere fakta på en måte som gjør at flest mulig oppfatter budskapet som oppdragsgiveren ønsker å formidle, eller å bidra til å forme mottakernes holdninger til en bestemt person, en bestemt sak eller et bestemt produkt.

I markedsføring ligger også lojaliteten hos den som ønsker å selge en vare eller en tjeneste.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 09.02.2021

Læringsressurser

Mediesjangrer