Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Satire og ytringsfrihet

Satiren er ofte maktkritisk og får oss til å se verden på en litt ny måte, men i noen tilfeller kan humor forkledd som satire i like stor grad sementere fordommer.

er en sjanger som kritiserer og kommenterer tidsaktuelle fenomener på en poengtert måte. Formålet med satiren er gjerne å refse maktpersoner og samfunnsforhold, men den kan også brukes til å blottstille menneskelige svakheter og laster. Satirikerens våpen er og latterliggjøring gjennom sterk og grove overdrivelser.

Et eksempel på et satirisk programinnslag kan du se nedenfor. Innslaget er hentet fra NRK-serien Uti vår hage 2 (2008). Serien er skapt av komikertrioen Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

Temaet i klippet er tvangsekteskap, og klippet er et "liksom-innslag" i NRK-serien Migrapolis, som på den tida tok opp problemstillinger som innvandrere og minoriteter var opptatt av.

Oppgave 1: Reflekter over innslaget om tvangsekteskap

Se innslaget sammen med en medelev, og reflekter sammen:

  • Er denne satiren morsom? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvem er det som rammes av kritikken?
  • Er disse personene maktpersoner eller mennesker med lite makt?
  • Hva kunne ha vært tema i en satire der kritikken rettes mot det miljøet dere selv tilhører?
  • Skuespillerne har malt ansiktet brunt for å framstå som pakistanere. Sett dere inn i debatten om bruk av i humorprogrammer. Hva tenker dere? Er bruk av blackface i humorprogrammer rasistisk, eller er det bare morsomt?

Oppgave 2: Diskuter satire og ytringsfrihet

Diskuter i klassen:

  • Er det positivt at komikere setter søkelys på kulturelle og religiøse tabuområder, eller bør de ha respekt for det andre mennesker tror og tenker?
  • Fremmer satiren i programmet Ut i vår hage ytringsfrihet og toleranse, eller er det bare et eksempel på en lang vestlig tradisjon med negative, fordomsfulle og stereotypiske fremstillinger av mørkhudete personer og muslimer?
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen, Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Mediesjangrer

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell