Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Satire og ytringsfrihet

Satiren er ofte maktkritisk og får oss til å se verden på en litt ny måte, men i noen tilfeller kan humor forkledd som satire i like stor grad sementere fordommer.

er en sjanger som kritiserer og kommenterer tidsaktuelle fenomener på en poengtert måte. Formålet med satiren er gjerne å refse maktpersoner og samfunnsforhold, men den kan også brukes til å blottstille menneskelige svakheter og laster. Satirikerens våpen er og latterliggjøring gjennom sterk og grove overdrivelser.

Et eksempel på et satirisk programinnslag kan du se nedenfor. Innslaget er hentet fra NRK-serien Uti vår hage 2 (2008). Serien er skapt av komikertrioen Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

Temaet i klippet er tvangsekteskap, og klippet er et "liksom-innslag" i NRK-serien Migrapolis, som på den tida tok opp problemstillinger som innvandrere og minoriteter var opptatt av.

Oppgave 1: Reflekter over innslaget om tvangsekteskap

Se innslaget sammen med en medelev, og reflekter sammen:

  • Er denne satiren morsom? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvem er det som rammes av kritikken?
  • Er disse personene maktpersoner eller mennesker med lite makt?
  • Hva kunne ha vært tema i en satire der kritikken rettes mot det miljøet dere selv tilhører?
  • Skuespillerne har malt ansiktet brunt for å framstå som pakistanere. Sett dere inn i debatten om bruk av i humorprogrammer. Hva tenker dere? Er bruk av blackface i humorprogrammer rasistisk, eller er det bare morsomt?

Oppgave 2: Diskuter satire og ytringsfrihet

Diskuter i klassen:

  • Er det positivt at komikere setter søkelys på kulturelle og religiøse tabuområder, eller bør de ha respekt for det andre mennesker tror og tenker?
  • Fremmer satiren i programmet Ut i vår hage ytringsfrihet og toleranse, eller er det bare et eksempel på en lang vestlig tradisjon med negative, fordomsfulle og stereotypiske fremstillinger av mørkhudete personer og muslimer?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen, Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Mediesjangrer