Hopp til innhold

Fagstoff

Bloggen

En blogg er en personlig nettekst. Den kan være lagd av en privatperson eller en profesjonell blogger. De fleste bloggere ønsker tilbakemeldinger og kommentarer på det de skriver.

Sjangeren blogg kan beskrives som en slags dagbok på nett, men inneholder også rester av sjangere som brev, skolestil og fotoalbum. I de siste årene har bloggene blitt mer sammensatte, og i dag inneholder de ofte video og interaktive objekter, som brukerne lager og deler ved hjelp av andre nettjenester.

Eksempel

Lytt til videobloggen til 15 år gamle Maria, som tilhører den norske minoriteten rom: Marias blogg (YouTube)

Fra lenkesamling til «dagbok på nett»

Ordet «blogg» oppsto på slutten av 90-tallet. Det er sammensatt av de engelske ordene web og log. Bloggen er en sjanger som i begynnelsen bare inneholdt tekst og lenker med pekere til andre steder på nettet. Men bloggen utviklet seg raskt til en mer personlig sjanger der bloggerne ga uttrykk for egne meninger og følelser.

I dag finner du alt fra Maries svært personlige dagbok til kjente politikere, medieprofiler og forskere som skriver om og kommenterer verdensbegivenheter som de selv deltar i. Men den personlige tonen er beholdt, selv om en blogg kan ta opp alvorlige temaer som kan ha betydning for mange mennesker.

Bloggen fungerer som alt fra det å være utløp for den enkeltes behov for å dele tanker og følelser med andre, til å være et viktig et verktøy for å påvirke mottakeren politisk eller kommersielt.

Interaksjon med mottakerne

De fleste bloggere ønsker tilbakemeldinger og kommentarer på det de skriver, og bloggene er derfor som oftest utstyrt med kommentarfelt. Du oppretter gjerne en blogg for å få kontakt med andre, knytte deg til andres blogger og «snakke» sammen på nettet.

Dette er tjenester som Facebook og Twitter nå i stor grad har overtatt, og derfor er det enkelte som mener at bloggen gradvis vil forsvinne som sjanger.

Fagblogger og organisasjonsblogger

En fagblogg kan være skrevet av en fagperson som er tilknyttet et universitet, av en journalist som jobber med et spesielt fagfelt, eller en spesialist som jobber i en offentlig eller privat bedrift.

En av de mest populære profesjonelle bloggene i Norge er bloggen til NRKBeta. NRKbeta kaller seg «NRKs sandkasse for teknologi og nye medier». De tester ut nye ting, skriver om det og legger ut eksempler på produkter. Bloggerne i NRKbeta er profesjonelle informasjonsarbeidere som kan mye om teknologi og teknologiutvikling.

En organisasjonsblogg målbærer interessene og meningene til den organisasjonen bloggeren tilhører. Et eksempel er Kreftforeningens blogg. Bloggen har mange avsendere, som alle jobber for Kreftforeningen.

Politiske blogger

Profilerte politikere har gjerne en egen blogg de bruker til å utdype politiske standpunkter. I Norge finnes det flere «tankesmier» med egen blogg. En tankesmie eller tenketank er en uavhengig organisasjon som utreder og debatterer politiske spørsmål og andre viktige samfunnsspørsmål ut fra akademisk tenkning.

Kommersielle blogger

Bloggen brukes i dag som et utstillingsvindu for profesjonelle influencere eller kjendiser, som tjener penger på å påvirke andres kjøpsatferd gjennom å vise fram ulike produkter i eget hjem.

Kommersielle blogger har vist seg å være et svært effektivt markedsføringstiltak rettet mot yngre ungdommer, siden det kan være vanskelig å skille mellom personlige betroelser og regissert markedsføring.

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne, Kristin Eriksen Vold og Ragna Marie Tørdal. Rettighetshavere: Mediesentret ved Høgskolen i Bergen og Kristin Eriksen Vold
Sist faglig oppdatert 15.02.2021

Læringsressurser

Mediesjangrer