Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk en holdningskampanje

Hva skal til for å lykkes med en holdningskampanje?

I denne undervisningsfilmen undersøker skoleelevene Hilde og Tarjei en filmserie som er en del av en holdningskampanje i regi av Blindeforbundet. I begynnelsen av undervisningsvideoen får du se en av disse filmene.

Du kan se flere på YouTube, blant annet denne: Blind i arbeid.

  1. Hvilken problemstilling er det Blindeforbundet ønsker å ta tak i i denne holdningskampanjen?
  2. Hvilken planlagt kommunikasjon ligger bak formidlingen av historien i de små filmsnuttene som inngår i kampanjen?
  3. Hvilke holdninger skal endres?
  4. Hvilke virkemidler blir brukt for å endre holdninger?
  5. Hvilke utfordringer ser reklamebyrået Try ved det å endre folks holdninger?
  6. Hva mener Try skal til for å lykkes med en holdningskampanje?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 14.05.2018

Læringsressurser

Mediesjangrer