Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • forstå forskjellen på sjanger og format
    • forstå hvilken betydning sjangertrekk har for mediekommunikasjon
    • kjenne til hvordan sjangre utvikles i takt med teknologi og nye medievaner
    • kjenne igjen og kunne beskrive sjangertrekk i andres medieproduksjoner