Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kunsten å overbevise rektor

I denne fiktive oppgaven skal du overbevise rektor om at det er for mye stress og press på skolen din. Lag en retorisk appell som får rektor til å lytte!

Når du skal påvirke noen, bør du spille på flere retoriske appellformer. For å overtale rektor om saken din, skal du lage en videoappell hvor du bevisst bruker de retoriske appellformene etos, logos og patos for å underbygge argumentene dine.

Hva er en videoappell?

En appell er en kort og slående tale som har som mål å overbevise mottakeren.

Dersom vi vil overbevise andre, må vi ikke bare vite hva vi skal si. Like viktig er det at vi vet hvordan vi bør innlede og avslutte, og hvordan vi legger fram argumentene våre i riktig rekkefølge. Dette skal du lære mer om i denne oppgaven.

En videoappell består av en skrevet og innspilt tale, stillbilder og ulike lydkilder. En videoappell kan forsterke budskapet ditt fordi du bruker ulike virkemidler retorisk for å overbevise mottakeren. Stemmebruk, valg av bilder og musikk kan påvirke mottakeren i større grad enn en vanlig tale.

Fire personer roper inn i hver sin megafon mot en mann, mannen ser redd eller oppkavet ut. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik lager du en videoappell

Skriv først en tale. Følg denne oppskriften:

  • Lag en kort innledning med forklaring av temaet (stress og press på skolen).
  • I det første avsnittet legger du vekt på å bygge etos (troverdighet).
  • I det andre avsnittet appellerer du til logos (fornuft).
  • I det tredje avsnittet forsøker du å skape patos (følelser).
  • I det siste avsnittet skal du oppsummere temaet. Avslutt gjerne med et fengende poeng!

Gjør lydopptak av talen din

Tenk på hvordan du bruker stemmen. Forsøk å tilpasse stemmebruken til innholdet og mottakeren. Hvis du for eksempel snakker for uformelt, kan du miste troverdighet hos rektor.

Finn passende bilder

Let etter stillbilder som understreker det du prøver å formidle i de ulike delene av talen din. Tenk gjennom hvilke bilder du bør ha i innledningen, hvilke som passer når du vil bygge troverdighet, og hvilke som passer når du vil spille på logos og patos. Du kan hente bilder på nettet eller fotografere selv.

Finn passende lydkilder

Legg til passende musikk og eventuelt andre lydkilder. Tenk gjennom hvilke typer lyder som passer til appellen og bildene dine. Tenk gjennom hvilke følelser du vil at rektor skal sitte igjen med.

Sjekk dette før visning

  • Klarer jeg å virke troverdig?
  • Er bildene med på å forsterke følelsene jeg prøver å vekke?
  • Har jeg med tall eller statistikk som bekrefter budskapet mitt?
  • Bidrar valg av musikk og lydkilder til å forsterke det jeg vil si?

Visning

Når videoappellen er ferdig, kan du spille den av for klassen. Velg ut et par av klassens videoappeller, og inviter rektor til en visning.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 28.02.2020

Læringsressurser

Retorisk mediekommunikasjon