Hopp til innhold

Øvelse

Analyser en reklameannonse

Studer og analysér denne annonsen fra Lerum. Bruk begreper fra retorikken.

Reklameannonse for Lerum eplejus. Illustrasjon.

Reklameannonse for Lerum eplejus.

Oversikt over teksten

Den retoriske situasjonen: Hvem sier hva til hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor?

 • Hvilken sjanger er dette?
 • Hvor finner vi til vanlig denne typen tekst?
 • Hva er formålet med teksten?
 • Hva er produktet som skal selges?
 • Hvilken egenskap ved produktet er det annonsen fokuserer på?


  (Kjøp Lerum eplejus fordi ...)

 • Hva er målgruppa for teksten?
 • Finn informasjon om sender på Internett (lerum.no). Hva produserer bedriften? Hvor holder den til?

Nærlesing

Beskriv de enkelte delene annonsen er satt sammen av.

Hovedbildet

 • Hva er blikkfanget?
 • Hva er plassert i forgrunnen?
 • Beskriv bakgrunnen. Hva viser den?

Tittel (overskrift)

 • Hva kan sies å være overskriften i annonsen?
 • Hva slags informasjon gir den?
 • Hva slags tone skapes gjennom ord og skrifttyper?

Brødtekst

 • Hvor er den plassert?
 • Hvilken målform er brukt?
 • Hva slags faktainformasjon gir brødteksten?
 • Hva slags løfter gir den? (Ta også med teksten som står nederst på selve juspakningen.)

Logo og slagord

 • Hvor ofte vises Lerum-logoen?
 • Hva er slagordet til Lerum?
 • Hva slags inntrykk av sender gir slagordet?

Fargebruk

 • Hvilken farge er den mest iøynefallende i annonsen?
 • Hvilken informasjon er det som framheves ved hjelp av denne fargen?
 • Hvilke farger er det mest av i annonsen? Er det kjølige eller varme farger?

Argumentasjonen i annonsen

Undersøk hvordan bilder, tekst og grafiske virkemidler brukes til få sender til å framstå som troverdig, til å gi saksinformasjon og til å appellere til følelsene hos leseren.

Etos: senders troverdighet

 • Hvordan prøver sender å framstå i annonsen?
 • Hvordan bidrar tekst, bilder og grafiske virkemidler til å skape dette inntrykket av sender?

Logos: direkte argumentasjon

 • Hvor mange etterprøvbare fakta finner vi i annonsen?
 • Hva er påstander som ikke kan etterprøves?
 • Hva kan få oss til å godta påstandene likevel?

Patos: appell til følelsene

 • Hvorfor blir varen plassert sammen med friske epler?
 • Hva er det landskapet som vises i bakgrunnen, skal fortelle om varen?
 • Hvorfor gjentas motivet vi ser på hovedbildet, også på juskartongen?
 • Hvordan bidrar fargevalget i annonsen til å understreke salgsbudskapet?
 • Hvilke språklige virkemidler bruker sender for å skape et positivt inntrykk av varen?

Oppsummering

 • Hvilken type argumentasjon finner du minst av?
 • Hvilken type argumentasjon dominerer?
 • Er argumentasjonen i annonsen gjennomarbeidet slik at både tekst og bilder formidler et entydig og virkningsfullt reklamebudskap? Med andre ord: Er dette en vellykket tekst, retorisk sett?
Sist faglig oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Retorisk mediekommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs