Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Holdningskampanje for å redusere matsvinn

I denne oppgaven skal dere jobbe i grupper med å lage en holdningskampanje for å skape økt bevissthet om viktigheten av å redusere matsvinn.

Matsvinn er all maten vi kaster før den blir dårlig, eller mat som ikke er helt fersk lenger, slik Ingrid Vik Lysne forteller om i videoen ovenfor. Et av FNs bærekraftmål er at vi skal halvere matsvinnet vårt innen 2030.

Cirka en tredjedel av all mat som produseres på verdensbasis til menneskelig konsum, kastes eller går til spille. Dette utgjør hele 1,3 milliarder tonn mat som går rett i søpla, hvert år. Vi er rett og slett ikke flinke nok til å spise opp maten vi kjøper. Det må vi gjøre noe med.

Å redusere matsvinn er ikke bare viktig for å redusere klimautslipp, men gjør også at vi kan spare mye penger på mat. Dette sier influenseren Karen Elene Thorsen, kjent som Fattig Student, mer om i videoen nedenfor.

Oppdrag: Planlegg en holdningskampanje


Hensikten med en holdningskampanje er å få folk til å endre holdninger og atferd. Forutsetningen for en vellykket holdningskampanje er grundige undersøkelser, definisjon av målgrupper og god planlegging av kommunikasjon.

Kampanjen skal ha som mål å oppfordre forbrukere til å redusere kasting av mat ved å tenke ut nye måter å bruke opp maten på.

Dere har ansvaret for

  • å planlegge en holdningskampanje ved å formulere budskap, vurdere virkemidler, lage skisser og planlegge en miks av kommunikasjonskanaler
  • å skrive et refleksjonsnotat der dere forklarer valgene deres

Tips til oppgaveløsning:

  • Formuler et tydelig budskap som dere vil nå ut med i holdningskampanjen.
  • Framstå som troverdig: Troverdighet er avgjørende for at holdningskampanjen skal lykkes i å endre måten folk tenker og oppfører seg på.
  • Vurder virkemidler: En holdningskampanje må appellere både til hjertet og til hjernen. Dere kjenner målgruppen deres, velg derfor virkemidler dere vet «treffer» dem.
  • Test og vurder ideen deres: Lag skisser, og bruk gjerne et utvalg personer med ulik bakgrunn til å teste ideen deres før dere går i gang med videre planlegging og utforming av holdningskampanjen.
  • Planlegg en miks av kommunikasjonskanaler:

    Det kan være vanskelig og tidkrevende å få folk til å endre holdninger. Å lage en videosnutt er ikke nødvendigvis nok. Budskapet kan gjerne presenteres i ulik form og i ulike kommunikasjonskanaler. Planlegg en miks av kommunikasjonskanaler, en såkalt mediemiks, for kampanjen.

  • Utvikle gjerne innhold til holdningskampanjen, og ha en framvisning for klassen.

Relatert innhold

Målet med holdningskampanjer er å påvirke holdninger og adferd hos bestemte målgrupper. Kampanjene spiller på retoriske virkemidler for å påvirke oss.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Medier, kropp og helse