Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke behov får du dekket?

I disse oppgavene skal du reflektere over hvilke grunnleggende behov mediene dekker i livet ditt, og hvilke behov som er skapt av medieutviklingen.

Oppgave 1

Se sketsjen "Offline-familien" fra NRK-programmet Underholdningsavdelingen (2015):

NRK TV: Underholdningsavdelingen sesong 3, 4. episode

Hvilke problemer ville du ha fått i din hverdag dersom du ikke hadde hatt tilgang til sosiale medier?

Oppgave 2

Psykologen Abraham Maslow beskrev menneskers behov som en pyramide. Pyramiden er delt inn i fem trinn. De ulike trinnene bygger på hverandre, så behovene på de laveste trinnene må være dekket før de neste blir viktig.

Pyramide delt inn i fem felt. På det nederste feltet står det Fysiologiske behov: sult, tørst, søvn og så videre. Over dette feltet står det Trygghetsbehov: sikkerhet, beskyttelse. På det midterste feltet står det Sosiale behov: tilhørighet, kjærlighet. På det nest øverste feltet står det Anerkjennelse: selvaktelse, status. På det øverste feltet står det Selvrealisering: personlig, åndelig. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriv en reflekterende tekst der du beskriver hvilke behov ulike medier dekker i livet ditt. Plasser disse behovene på ulike trinn i Maslows behovspyramide i teksten din. Husk at ett og samme medium kan dekke flere behov.

Reflekter også over hvilke behov som er grunnleggende hos deg, og hvilke behov som er medieskapte.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.05.2021

Læringsressurser

Mediene dekker og skaper behov