Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke behov får du dekket?

I disse oppgavene skal du reflektere over hvilke grunnleggende behov mediene dekker i livet ditt, og hvilke behov som er skapt av medieutviklingen.

Oppgave 1

Se sketsjen "Offline-familien" fra NRK-programmet Underholdningsavdelingen (2015):

NRK TV: Underholdningsavdelingen sesong 3, 4. episode

Hvilke problemer ville du ha fått i din hverdag dersom du ikke hadde hatt tilgang til sosiale medier?

Oppgave 2

Psykologen Abraham Maslow beskrev menneskers behov som en pyramide. Pyramiden er delt inn i fem trinn. De ulike trinnene bygger på hverandre, så behovene på de laveste trinnene må være dekket før de neste blir viktig.

Pyramide delt inn i fem felt. På det nederste feltet står det Fysiologiske behov: sult, tørst, søvn og så videre. Over dette feltet står det Trygghetsbehov: sikkerhet, beskyttelse. På det midterste feltet står det Sosiale behov: tilhørighet, kjærlighet. På det nest øverste feltet står det Anerkjennelse: selvaktelse, status. På det øverste feltet står det Selvrealisering: personlig, åndelig. Illustrasjon.

Marlows behovspyramide

Skriv en reflekterende tekst der du beskriver hvilke behov ulike medier dekker i livet ditt. Plasser disse behovene på ulike trinn i Maslows behovspyramide i teksten din. Husk at ett og samme medium kan dekke flere behov.

Reflekter også over hvilke behov som er grunnleggende hos deg, og hvilke behov som er medieskapte.

Sist faglig oppdatert 10.05.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediene dekker og skaper behov

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs