Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet mediene dekker og skaper behov

Hva vet du om hvilke behov mediene dekker i hverdagslivet vårt, og om hvordan mediene kan være med på å skape kunstige behov?
Ung mann leser på mobilen mens han sitter på do. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • kjenne til behovene mediene dekker i hverdagslivet vårt, og kunne reflektere over dine egne medievaner

  • forstå hvordan reklame og influensere er med på å skape behov vi ikke visste at vi hadde

  • kunne utøve kritisk mediekompetanse i møte med ulike ytringer i mediene

  • kunne reflektere over den kraften mediene har til å påvirke holdninger, identitet og selvforståelse

Viktige begreper i emnet mediene dekker og skaper behov

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.11.2022

Læringsressurser

Mediene dekker og skaper behov