Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet medier, arbeidsliv og integrering

Hva kan du om medieyrker, representasjon og arbeidsmiljø?

Ansiktsportretter av personer med ulik etnisitet på videokonferanseskjerm. Foto.

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • kjenne til noen vanlige medieyrker og hvilke krav som stilles til arbeidstakere i disse yrkene

  • kunne reflektere over hvorfor det er viktig at ansatte i mediebransjen rekrutteres fra ulike befolkningsgrupper i Norge

  • kunne drøfte i hvilken grad det er viktig at journalister og programledere er gode forbilder

  • kjenne til de rettighetene og pliktene du har som ansatt i en mediebedrift

Viktige begreper i emnet medier, arbeidsliv og integrering

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

Sist faglig oppdatert 14.11.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Medier, arbeidsliv og integrering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs