Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Leos metode

Leo Ajkic er en kjent programleder fra NRK P3, men også fra TV-serier som Flukt og Leo tar valget. Hva er det som driver ham, og hvordan ser han på seg selv som forbilde for unge?

Lytt til samtalen

Se innslaget med programleder Leo Ajkic på NRK Skole. Her møter du ham i en samtale med programleder Jan Erlend Leine under lærerseminaret ''Vår tids folkeforførere'', arrangert våren 2017 av Nationaltheatret og NRK Skole.

Leo Ajkic flyktet fra borgerkrigen i Jugoslavia da han var sju år gammel. Han og familien var fire år på flukt før de endte i Norge. I dag er Ajkic en populær programleder på TV. Han fikk blant annet rosende omtale for serien Flukt, der han gir et innblikk i hverdagen til dagens flyktninger.

Sammendrag av samtalen

Leo Ajkic er programskaper i NRK. Han kommenterer først et klipp fra fjernsynsdokumentaren Flukt, der han møter ulike mennesker på flukt fra krig og fattigdom. Han når mange seere med dette programmet, først og fremst fordi programmet ble sendt på NRK1. Da er TV-linsa større.

Ajkic er opptatt av å tilpasse budskapet til målgruppa, enten målgruppa er yngre eller eldre. I dette tilfellet visste han at mora hans så på.

Han ønsker å lage programmer som engasjerer folk, og som kan bidra til samfunnsdebatten på en konstruktiv måte. Stort sett leser han ikke negative kommentarer i kommentarfeltene. Her er det mye "bullshit", sier han. Han får stort sett bare positive tilbakemeldinger fra folk ansikt til ansikt. Han er også en sårbar person som kjenner på følelser, men det er ikke plass til egne følelser i alle TV-prosjekter.

Ajkic er bevisst programlederrollen, men presiserer at han ikke spiller en rolle. Han er seg selv, men tilpasser rollen ut fra hvilken målgruppe han henvender seg til. Som journalist i NRK P3 hadde han en drøy profil. Etter hvert opplevde han at flere unge syntes han var kul og morsom fordi de trodde han godkjente negativ oppførsel. Ajkic tok tak i disse tilbakemeldingene og endret profil fordi han heller vil bli sett på som en journalist som kommer nær på unge og hverdagsproblemene deres. I dag har han fått et større publikum og, som følge av det, et enda større ansvar.

Han hadde ingen norske forbilder som barn. De forbildene han hadde, var folk fra den samme etniske gruppa som spilte basketball i USA. De var de eneste han som bosnisk flyktningbarn kunne identifisere seg med.

Han har fått tilbud om å bli programleder for reality-show, men han vil heller lage programmer som betyr noe. Programleder Thomas Seltzer og programmet Trygdekontoret var en av grunnene til at han valgte å jobbe for NRK. Målet hans var å lage programmer om dem som faller utenfor, de utstøtte, fordi han selv har følt seg som utstøtt i det norske samfunnet. Han føler at han ikke hører hjemme i noen gruppe, med en far som er muslim og en mor som er katolikk.

Som ung tenkte han at han ville bli kjendis og rik, men målet hans nå er å ha en karriere som programskaper, og han vil ha flere bein å stå på. Han har valgt alvorlige prosjekter fordi han vil kunne stå for det han gjør.

Som mediebedrift er NRK bevisst det ansvaret de har som allmennkringkaster, og de er alene om å lage seriøse programmer for barn og ungdommer. Jobben i NRK oppfatter han å være folkeopplyser. Han vil ikke lage programmer med kjendiser bare fordi de er kjente, men bare dersom de har erfaringer som kan belyse interessante problemstillinger.

Ajkic er opptatt av å lage programmer om det som faktisk opptar folk, uten å moralisere. Det er viktig å snakke til unge uten å bruke pekefingeren. Målet må være å hjelpe folk til å akseptere seg selv slik de er.


Spørsmål til innslaget

Noter stikkord mens du lytter til samtalen, og finn svar på disse spørsmålene:

  • Hva er det som driver Leo Ajkic i arbeidet som journalist og programleder?

  • Hva tenker han om seg selv som rollemodell og forbilde?

  • Hvilke forbilder hadde Ajkic da han vokste opp?

  • Hvorfor er han opptatt av dem som faller utenfor samfunnet?

  • Hva tenker han om sin egen rolle og det samfunnsoppdraget journalister i NRK har?

Skriv et essay

Skriv et kort essay om journalister og programledere med minoritetsbakgrunn som forbilder og rollemodeller. Utgangspunktet for essayet er stikkordene du har notert, men ta også med eksempler på journalister med minoritetsbakgrunn som jobber i andre mediekanaler.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 28.04.2021

Læringsressurser

Medier, arbeidsliv og integrering