Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Video-intervju: konsekvenser av koronaviruset

I denne oppgaven får du prøve deg som journalist. Du skal lage et video-intervju med to personer. Det skal handle om konsekvenser av koronaviruset.
Kvinne med munnbind ser på mobiltelefonen sin. I bakgrunnen er det bytrafikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag

Lag et video-intervju med to personer. Velg selv hva du vil fokusere på. Sørg for at du får med to ulike vinklinger.

Video-intervjuet skal til slutt gjøres klart for publisering på nett. Du definerer selv hvem som er målgruppa for saken.

Fokus i saken

Hva velger du å fokusere på? Eksempler kan være:

 • konsekvenser av koronaviruset for samfunnet
 • konsekvenser av koronaviruset for idrett og trening
 • konsekvenser av koronaviruset for russ 2021

Vinkling på intervjuet

Du kan intervjue begge intervju-objektene innenfor samme fokusområde, men velg gjerne ulike innfallsvinkler:

 • Eksempel 1, konsekvenser for samfunnet: Det ene intervjuet handler om hvilke konsekvenser koronaviruset har på undervisning. Det andre video-intervjuet setter fokus på konsekvensene koronaviruset har for psykisk helse.

 • Eksempel 2, konsekvenser for idrett og trening: Intervjuene handler om hvilke konsekvenser koronaviruset har for henholdsvis en fotballspiller og en ballettdanser.

Framgangsmåte

1) Forbered intervjuspørsmål

 • Formuler åpne spørsmål til intervju-objektene dine. Du bør ha forberedt minst seks åpne spørsmål til hvert av intervju-objektene før du starter intervjuet.

 • Husk: Gode spørsmål gir interessante svar! Det er viktig at intervju-objektene og intervjuspørsmålene er relevante for saken.

Åpne og lukkede spørsmål
 • Et lukket spørsmål har som regel ja eller nei som svar.

 • Et åpent spørsmål inviterer intervju-objektet til å fortelle med egne ord.

2) Gjennomfør video-intervjuet

 • Du kan filme intervjuet med mobiltelefon. Bruk mikrofon hvis du har tilgang på det.
 • Film i breddeformat (vannrett), og hold kameraet rolig.
 • Velg et passende sted (location) for intervjuet. Vær bevisst på utsnitt og lysforhold.
 • Pass på at lyden blir best mulig. Unngå bakgrunnsstøy.
 • Still åpne spørsmål, og lytt aktivt til svarene du får. Still oppfølgingsspørsmål hvis det er nødvendig.
 • Ta en sjekk av bilde og lyd før du avslutter opptaket på location.

3) Etterarbeid og publisering

 • Rediger video-intervjuene ved hjelp av en redigeringsapp på mobilen din, for eksempel iMovie eller Magisto Video Editor & Maker.
 • I redigeringen kan du klippe bort deler du ikke vil ha med i saken, og du kan legge til tekst hvis du ønsker det.
 • Gjør en kvalitetssjekk sammen med en medelev. Du ser gjennom saken til medeleven din, og omvendt. Deretter gir dere hverandre konstruktive tilbakemeldinger.
 • Lever video-intervjuene i et filformat som er klart til publisering på nett.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 19.03.2021

Læringsressurser

Slik jobber en journalist