Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Identifiser kildene

I denne oppgaven skal du identifisere kildene til presseoppslag og finne ut hvilke interesser de har.

Se hvordan de to elevene på Nordahl Grieg videregående skole gikk fram da de undersøkte medieoppslagene om laksenæringen.

Arbeidsoppdrag

Del klassen i grupper. Hver gruppe tar for seg en spesiell sak som har fått oppmerksomhet i mediene i løpet av den siste måneden, og hvor det kan tenkes at en bedrift eller organisasjon er leverandør av den informasjonen som saken bygger på.

  • Hvilken egeninteresse kan bedriften eller organisasjonen ha i denne saken?
  • Er det informasjon i denne saken som er levert av kilden selv?
  • Stiller journalisten kritiske spørsmål til den informasjonen kilden kommer med?
  • Bygger den redaksjonelle teksten kun på denne ene kilden, eller er det brukt andre kilder til å belyse saken?
  • Er saken utformet på en slik måte at det kan karakteriseres som tekstreklame?
  • I hvilken grad er dekningen av denne saken i tråd med
    § 2.6 og § 3.2 i Vær Varsom-plakaten?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.08.2018

Læringsressurser

Slik jobber en journalist