Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien blir du kjent med hva journalistikk er, og med noen av de saksfeltene journalister dekker i et demokratisk samfunn.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som skiller journalistikk fra andre ytringer
  • kjenne til viktige saksområder i journalistikken og forstå hvorfor det er viktig at journalister dekker slike saker i et demokratisk samfunn
  • kunne utøve journalistisk kildekritikk og presseetisk skjønn i arbeid med fiktive saker