Hopp til innhold

Oppgave

Fordyp deg i statistikk og mediebruk

I denne oppgaven skal du fordype deg i statistikk om mediebruk i Norge i dag, som er hentet fra tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En gruppe mennesker samarbeider om statistikk. De har grafer og tabeller på papir og PC. Foto.

Oppgave 1

Studer Statistisk sentralbyrås faktaside om mediebruk.

  1. Hva kan denne siden fortelle deg om utviklingen i mediebruken i Norge de siste 30 årene?
  2. Plukk ut de tre viktigste tendensene ved utviklingen i mediebruken de siste 30 årene. Forklar hvorfor du har valgt nettopp disse tre.
  3. Hvordan vil du forklare disse endringene i mediebruken?
  4. Diskuter det du har kommet fram til, med en medelev. Del deretter tankene dere har gjort dere, med resten av klassen.

Oppgave 2

I denne oppgaven skal du øve deg på å jobbe med statistikk. Du skal selv velge ut ulike variabler som år, medietype, kjønn og alder.

  1. Ta utgangspunkt i statistikkbanken fra Norsk Mediebarometer 2019. Først gjør du deg kjent med denne statistikkbanken for å se hvilke muligheter som ligger i den.
  2. Deretter utformer du en problemstilling som du ønsker å finne svar på. Et eksempel på en slik problemstilling kan være: Hvor mye tid brukte kvinner i aldersgruppen 16–24 år på digitale spill i 2019?
  3. Presenter problemstillingen din for en medelev. Diskuter dere fram til en felles problemstilling som dere ønsker å utforske sammen.
  4. Bruk data i statistikkbanken til å belyse eller svare på problemstillingen.
  5. Del det dere har funnet ut, med resten av klassen.
Sist faglig oppdatert 11.12.2020
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs