Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet mediebruk og medievaner

Hva kan du om mediebruk og medievaner i ulike befolkningsgrupper etter å ha jobbet med dette emnet?

Tre ungdommer bruker sosiale medier i en skolebygning. Rundt dem svever ulike ikoner som illustrerer interaksjonen som foregår. Illustrasjon.

Læringsmål

Når du har jobbet med emnet mediebruk og medievaner, bør du

  • kjenne til hva som er typisk for mediebruk i ulike befolkningsgrupper

  • kunne reflektere over hvorfor det er forskjell på måten jenter og gutter, yngre og eldre, innvandrere og folk med forskjellig utdanningsnivå, bruker mediene

  • forstå hvordan digitalisering og globalisering påvirker medievaner og forbruksmønstre

  • kjenne til ulike medieundersøkelser, og hvordan det forskes på mediebruk

Viktige begreper i emnet mediebruk og medievaner

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

Sist faglig oppdatert 27.10.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs