Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samle inn og regne ut

Du skal samle inn kvantitative data om deg selv og lage statistikk over egen mediebruk. Hvor mange timer om dagen bruker du på mobil? Hvor mange ganger om dagen er du innom apper som Snapchat, Facebook og Instagram? Har andre de samme medievanene?
Studenter bruker sosiale medier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du skal løse oppgaven i fire steg:

Steg 1: Anslått mediebruk

Last ned en kopi av dette dokumentet: Regneark egen mediebruk – mal til nedlasting
Fyll ut:

  • hvor mye tid i minutter du tror du bruker på hver av disse mediene på en helt vanlig dag
  • summen av antall minutter brukt i hver kategori
  • gjennomsnittet for hver kategori

Steg 2: Faktisk mediebruk

Du skal sjekke om den tiden du tror du bruker på de ulike mediene, faktisk stemmer. Finn en app som overvåker hvor mange minutter du bruker på de andre mobil-appene, og la denne overvåkningen være aktiv det neste døgnet. I tillegg noterer du ned i dokumentet hver gang du ser på TV, hører på radio, spiller dataspill, leser bøker, leser aviser eller besøker sosiale medier med PC-en.

Last så ned en ny versjon av regneark-malen og fyll ut på nytt med den nye informasjonen.

Gutt tenker på tall. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 3: Sammenlign anslått og faktisk mediebruk

Ta en skjermdump for hver av kategoriene fra de to regnearkene, steg 1 og steg 2, og lim dem inn i et dokument.
Beskriv kort forskjellene mellom den anslåtte mediebruken, steg 1, og den faktiske mediebruken, steg 2.

Hva ser du? Er det likheter eller forskjeller mellom hvor mye tid du tror du bruker på de ulike mediene, og hvor mye tid du faktisk bruker?

Husk på at det å observere et døgn med mediebruk ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av den faktiske mediebruken. Men poenget her er å bli vant til både å anslå og å observere.

Steg 4: Sammenlign egen mediebruk med andres mediebruk

Du skal nå sammenligne dine egne tall med tallene for befolkningen ellers.

Gå inn på Medienorge sine nettsider og finn statistikk for den samme mediebruken i samme aldersgruppe som du selv har fylt ut.

Det er ikke sikkert du finner de samme kategoriene og mediene du har jobbet med, så velg ut tre medier der du sammenligner dine tall med tall for befolkningen ellers.

Skriv en kort tekst der du presenterer dine tall sammenlignet med Medienorge sine tall. Hvilke likheter og forskjeller finner du?

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 11.07.2017

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner